• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Mesleki Bağlılık ve Mesleki Öz-yeterlik Algısının Bilgi Paylaşma Davranışına Etkisi
(The Effects of Occupational Commitment and Occopational Self-Efficacy on Knowlegde Sharing Behaviours )

Yazar : Aysun ÇETİN  Esra Erenler, Melike Şentürk  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 289-316


Özet

Bu çalışmada, hekimlerin mesleki bağlılık ve mesleki öz-yeterlik algılarının bilgi paylaşma davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, mesleki bağlılık ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin açık ve örtük bilgilerin paylaşılmasına etkisinin farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Bu amaçla, 251 dermatologdan elde edilen verilerle nicel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre, hekimlerin mesleki bağlılık ve mesleki öz-yeterlilik algılarının bilgi paylaşma davranışlarını pozitif olarak etkilediği görülmüştür.Yine, hekimlerin mesleki bağlılık ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin açık bilgi paylaşma davranışlarını pozitif olarak etkilediği bulunmuştur. Örtük bilgilerin paylaşılmasında ise, mesleki bağlılığın pozitif etkisi bulunurken; mesleki öz-yeterlik algısının ise etkili olmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bilgi Paylaşma Davranışı, Mesleki Bağlılık, Mesleki Öz-yeterlik.

Abstract

İn this study, it has been investigated the effects of occupational commitment and perceived occupational self-efficacy on knowledge sharing behaviours. In addition, the particular effects of occupational commitment and occupational self-efficacy on explicit and tacit knowledge sharing behaviours has also been separately examined. This investigation included the quantitative analysis of the data gathered from 251 dermatologists. According to the results of the analysis, physicians’ perceived occupational commitment and perceived occupational self-efficacy positively affects their knowledge sharing behaviours. Moreover, physicians’ perceived occupational commitment and perceived occupational self-efficacy, again, positively affects their explicit knowledge sharing behaviours. Lastly, whereas their perceived occupational commitment positively affects their tacit knowledge sharing behaviours, their perceived occupational self-efficacy does not affect their tacit knowledge sharing behaviours.Keywords
Knowledge Sharing Behaviours, Occupational Commitment, Occupational Self-efficacy.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri