• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Döviz Krizlerinin Tahmini: Kriz Tanımına Göre Kriz Emareleri Nasıl Farklılık Gösteriyor?
(Predicting Currency Crises: How do Indicators Differ According to Crisis Definition? )

Yazar : Doğuş EMİN  Aysegul AYTAC  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 85-102


Özet

Bu çalışmanın odağında döviz krizleri bulunmakta ve döviz krizlerinin tahmininde kullanılan modeller değerlendirilmektedir. Daha özelde ise bu çalışma kriz tanımının Erken Uyarı Sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Kriz emarelerinin krizin tanımlanmasına bağlı olduğunu ve bu tanımlara göre farklı değişkenlerin anlamlı kriz emareleri olarak belirlendiğini ispatlamak için literatürde yaygın bir şekilde kullanılan iki ana döviz krizi tanımını kullanarak (Reinhart ve Rogoff (2009) ve Eichengreen vd. (1996)) farklı Erken Uyarı Modelleri oluşturduldu. Sonuçlar gerçekten de diğer tüm değişkenler sabit tutulmasına rağmen kriz tanımlarından dolayı farklı değişkenlerin kriz sinyalleri olarak istatistiksel olarak anlam kazandığını gösterdiler. Anahtar Kelimeler
Döviz Krizleri, Erken Uyarı Sistemleri, Olasılık Eşiği, Kriz Tahmini

Abstract

The focus of this paper is currency crisis, particularly the evaluation of the models that attempt to forecast currency crisis. Here, the aim is to investigate the impacts of definition differences on Early Warning Systems. In order to show that significances of the crisis indicators are dependent to crisis definitions of the models, the significant variables for the models that are constructed with the depreciation based definition of Reinhart and Rogoff (2009) and Exchange Market Pressure Index based definition of Eichengreen et al. (1996) are separately identified. The results of the estimations of the models that are constructed with these different approaches have shown that, different definition methods identify different sets of variables as crisis indicators. Keywords
Currency Crisis, Early Warning System, Probability Threshold, Crisis Prediction

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri