• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de Dindarlık ve Mutluluk Arasındaki İlişki: Dindar İnsanlar daha mı Mutlu?
(Relationship Between Religiosity and Happiness in Turkey: Are Religious People Happier? )

Yazar : Özlem YORULMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 801-818


Özet

Çalışmada Dünya Değerler Araştırması Anket verileri kullanılarak, Türkiye’de yaşayan bireyler için mutluluk ve dindarlık arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sıralı logit regresyon bulguları dindar bireylerin, dindar olmayanlara göre daha mutlu olduğu sonucu göstermiştir. Yanı sıra mutluluk düzeyleri, gelir seviyelerine ilişkin düzeyler, medeni hal, dua etme sıklığı ve dini organizasyonlara katılma sıklığı aralarındaki ilişkiyi değerlendirmek için uygulanan çoklu uyum analizi “orta gelir düzeyi- çok mutlular- sık dua edenler-evliler” ve “sıklıkla dini organizasyonlara katılmayanlar-evli olmayanlar-çok mutlu olmayanlar” gibi özel kategorilerin varlığına işaret etmiştir.Anahtar Kelimeler
Dindarlık, Mutluluk, Sıralı Lojit Regresyon, Çoklu Uyum Analizi

Abstract

Using World Values Survey data, the relationship between happiness and religiosity with the various socio-economic indicators for individuals living in Turkey were examined in the study. The findings of ordinal logit regression suggest that religious individuals are happier than non-religious individuals. Additionally, multiple correspondence analyses were employed to evaluate the relationship between the categories of happiness levels, income levels, marital status, frequency of praying and frequency of attending a religious service. The existence of particular categories ranging from “infrequently attends religious services, unmarried, and not very happy” to “frequently prays, middle income, married, and very happy” were identified.Keywords
Happiness, Religiosity, Multiple Correspondence Analysis, Ordinal Logit Regression

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri