• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye'de Şeffaflık Raporları ve Bağımsız Denetim Sektörüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma
(An Empirical Study of transparency Reports and The Auditing Sector in Turkey )

Yazar : Bilal SOLAK  Sedat ERDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 175-196


Özet

Bu çalışmada 2013 yılında ilk uygulaması yapılan şeffaflık raporlarında yer alması zorunlu olan bilgiler incelenmiş olup, Türkiye’de bağımsız denetimin yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Özellikle dört büyük bağımsız denetim firmasıyla diğer bağımsız denetim firmaları karşılaştırılmış olup, dört büyük denetim firmasınınTürkiye’deki bağımsız denetim üzerindeki etkisi gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de bağımsız denetimin gelişmekte olan yeni bir sektör olduğu, özellikle İstanbul merkezli olmak üzere büyük şehirlerde kümelendiği, bağımsız denetim çalışmalarının genellikle dört büyük bağımsız denetim firması tarafından yapıldığı ve özellikle büyük firmaların hala büyük ölçüde bağımsız denetimlerini dört büyük firmaya yaptırdıkları görülmüştür. Anahtar Kelimeler
Bağımsız Denetim, Şeffaflık Raporları, Denetim Kalitesi, Türkiye

Abstract

This study investigates transparency reports of Turkish auditing firms as a measure of the audit quality in Turkey. To reveal the structure of the audit in Turkey, information that must take place in transparency reports of 2013 has been examined. The four big auditing firmsare especially compared with other auditing firms to reveal the effect of the big four auditing firms on Turkish auditing sector.  According to the results of the study, Turkish auditing sector is a emerging sector, clustered in large cities such as Istanbul, dominated by the big four auditing firms. Moreover, large firms get audit service largely from the big four audit firms. Keywords
Independent Audit, Transparency Reports, Audit Quality, Turkey

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri