• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Roma Hukuku’nda Gemi, Han ve Ahır İşletenlerin Receptum Sorumluluğu
(Receptum Liability of Skippers, Innkeepers and Stable Keepers in Roman Law )

Yazar : Mehmet YEŞİLLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 177-191


Özet
Çalışmamızda Roma Hukuku'nda gemi, han ve ahır işleten kimselerin sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır. Roma?da özellikle gemi, han ve ahır işleten kimselerin yanlarında çalıştırdıkları kişilerin güvenilir olmamasından dolayı, taraflar arasındaki istisna sözleşmesinden kaynaklanan custodia sorumluluğuna ek olarak "actio de damno aut furto adversus nautas, caupones, stabularios ve receptum, nautae, cauponis, stabularii" sorumluluklarının düzenlendiği kaynaklardan anlaşılmaktadır. Praetor Edictum'larıyla sağlanan ve haksız fiil benzerlerine dayanan söz konusu bu uygulamaların, Roma'da istisna sözleşmesinin koruyamadığı alana ilişkin olarak geniş uygulama imkanı buldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sorumluluk, Gemi, Han ve Ahır İşletenlerin Sorumlulukları, Receptum Sorumluluğu, Custodia Sorumluluğu

Abstract
Our study discusses the regulations regarding the liabilities of skippers, innkeepers and stable keepers in Roman Law. It is clear from the resources that "actio de damno aut furto adversus nautas, caupones, stabularios and receptum, nautae, cauponis, stabularii" responsibilities used to be regulated in addition to custodia liability arising from the hire of work between the parties, particularly because personnels of skippers, innkeepers and stable keepers were unreliable. These practices, which were implemented with Praetor Edictum and relied on practices of similar quasi torts, widely applied to areas which were not protected by the hire of work in Rome.

Keywords
Liability, Liabilities of Skippers, Innkeepers and Stable Keepers, Receptum Liability, Custodia Liab

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri