• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de 1980-2015 Yılları Arası Demokrasi, Ekonomik Özgürlük ve Yolsuzlukların Ekonomik Büyümeye Etkileri
(The Impacts of Democracy, Economic Freedom and Corruption on the Economic Growth of Turkey During the Period Between 1980 - 2015 )

Yazar : İsmail ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 317-334


Özet

Katılımcı demokrasiler yüksek kalitede ekonomik büyüme gösterebilme potansiyeline sahiptir. Katılımcı demokrasi ve ekonomik özgürlük, bireylerin toplumdaki yaşayışlarına ve davranışlarına etkide bulunarak kurumsal yapının oluşumuna ve ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Demokrasi, ekonomik özgürlükler ve yolsuzluklarla mücadele ekonomik büyümeyi etkileyen güçlü faktörlerdir. Demokrasi, ekonomik özgürlük ve yolsuzluklar ile ekonomik büyümeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma pozitif bir etki elde etmiştir. Bu çalışmada 1980-2015 yılları arası Türkiye için demokrasi, ekonomik özgürlük ve yolsuzluğun ekonomik büyümeye etkisi analiz edilmiştir. Ampirik çalışmada Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyümeye arasında bir nedenselliğin olduğu belirlenmiştir. Ancak ekonomik büyümeden demokrasi, yolsuzluk ve ekonomik özgürlüklere doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.Anahtar Kelimeler
Demokrasi, Yolsuzluk, Ekonomik Özgürlük, Ekonomik Büyüme

Abstract

Participatory democracies have the potential to show high quality economic growth. Participatory democracy and economic freedom, the creation of individual organizational structure, finding effect on the lives and attitudes in society and contribute to the development of economic activities. Democracy, fight against corruption and economic freedom are powerful factors affecting economic growth. Democracy, economic freedom and corruption in many studies examining the relationship between economic growth has generated a positive impact. In this study, between the years 1980-2015 to democracy It has been analyzed the impact of economic freedom and corruption of economic growth for Turkey. Granger causality analysis is made of empirical studies. According to the results; It was determined that the causality between economic growth and economic freedom. However, economic growth, democracy, corruption, and there has been no causality on economic freedom.Keywords
Democracy, Corruption, Economic Freedom, Economic Growth

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri