• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Entelektüel Sermaye ile Firma Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
(The Relationship Between Intellectual Capital and Firm Value: A Study in Istanbul Stock Exchange )

Yazar : Selim CENGİZ  İsrafil ZOR  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 37-56


Özet
Bu çalışmanın temel amacı, entelektüel sermaye ve firma değeri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma, firmaların sürdürülebilirliklerinin sağlanmasında hayati öneme sahip olan entelektüel sermayeyi daha görünür hale getirmesi ve diğer çalışmalarla karşılaştırma yapma imkânı sağlaması açısından önemlidir. Analiz kapsamına 2009-2011 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) enerji sektöründe işlem gören firmalar alınmıştır. Bu kapsamda entelektüel sermaye ve firma değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için “Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yönetimi” kullanılarak tespit edilen bulgular firmaların Piyasa değeri / Defter Değeri yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren Enerji firmalarının entelektüel sermaye varlıklarına önem vermedikleri ve işletme performansına etki eden temel unsurların maddi varlık olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Entelektüel Sermaye, Firma Değeri, BIST

Abstract
The main purpose of this study is to investigate the relationship between intellectual capital and firm value. The study is significant in that it makes intellectual capital, which is of vital importance in ensuring firms’ sustainability, more apparent and it provides a chance to make comparisons with other studies. The companies operating in energy sector in Borsa Istanbul (abbreviated as BIST, former Istanbul Stock Exchange) during the period of 2009-2011, are taken into the scope of analysis. Within this scope, the findings obtained by using “Calculated Intangible Value Management” are compared with firms’ market value/book value practices in order to determine the relationship between intellectual capital and firm value. The findings reveal that energy companies operating in Turkey do not consider their intellectual capital assets important and tangible assets are the main factors affecting business performance.

Keywords
Intellectual Capital, Firm Value, BIST

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri