• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsan Gücü Planlaması
(Health Manpower Planning in Turkish Development Plans )

Yazar : Fatih ŞANTAŞ  Özlem ÖZER, Ümit ÇIRAKLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2012-2
Sayfa : 45-59


Özet
Sağlık insan gücü planlaması, makro ve mikro planlamayı, insan gücü arz ve ihtiyacını, insan gücü dağılımını, personel standartlarını, görev tanımlarını, görev ihtiyaçlarının belirlenmesini ve tüm bunlarla ilgili denetim yapısını kurmayı kapsayan bir süreçtir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulduğu tarihten bugüne kadar dokuz Beş Yıllık Kalkınma Planı uygu¬lamaya konulmuştur. 1960’lı yıllardaki planların devletçilik; 1960-1980 planları karma ekonomi; 1980-2000 planlarının liberal yönünün ağır bastığı söylenebilir. Çalışmada 1963 yılından günümüze kadar uygulamaya konulan dokuz kalkınma planında sağlık insan gücü planlamasına yönelik hedefler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık İnsan Gücü Planlaması, Kalkınma Planları

Abstract
Health manpower planning is process that includes macro and micro planning, manpower supply and requirement, manpower distribution, personnel standards, job description, job requirements and establishing control structures related all these. Since being established the State Planning Organization has been applied nine five-year development plan. Plans in the 1960s can be said to outweigh direction of statism, in 1960-1980 mixed economy and in 1980-2000 liberal. In this study since 1963 applied objectives of the planning of health manpower in the nine development planning is evaluated.

Keywords
Health Manpower Planning, Development Planning

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri