• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine Etkisi: Sürekli Denetim
(Change in Information Technology Effect of Independent Audit of Financial Statements: Continuous Auditing )

Yazar : İlker KIYMETLİ ŞEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 383-404


Özet

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, işletmelerin üretim süreçlerini ve dolayısıyla pazarlama, muhasebe ve finans sistemlerinde de değişimine neden olmuştur. İş hayatındaki değişimle birlikte artan işlem hacimleri işletmelerin veri girişlerinin artmasına neden olmuştur. Bu değişim denetim alanını da etkilemiştir.

Bu çalışmanın amacı, günümüzde önemi giderek artan sürekli denetim kavramının açıklanması, bu kavramın önemi ve üstünlüklerinin belirtilmesi, bağımsız denetimdeki yeri anlatılarak genişletilebilir işletme raporlama dili hakkında bilgiler verilmesidir.Anahtar Kelimeler
Bilgi Teknolojileri, Sürekli Denetim, Finansal Raporlama, XBRL

Abstract

Developments in information and communication technology caused to changes in operation of the production process, marketing, accounting and finance systems. With the change in business, transaction volumes and data entry of business have increased. This transformation has also affected the auditing area.

The aims of this study include explaining the concept of continuous auditing determining the importance and advantages of this concept, explaining independent auditing and to providing information about the extensive business reporting language.Keywords
Information Technologies, Continuous Auditing, Financial Reporting, XBRL

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri