• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Sürdürülebilir Rekabet İçin Pazarlamayı Yeniden Düşünmek
(Rethinking Marketing for Sustainable Competitive Advantages )

Yazar : Akın KOÇAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2012-2
Sayfa : 61-84


Özet
Pazarlama düşüncesinin oluşum ve kuruluş dönemlerinde temel yaklaşım metaların pazara sürümü iken, 1950’lerden sonra “ürün baskın” yaklaşımı egemen olmuştur. Bilgi teknolojilerindeki radikal değişimler sonucu tüketicilerin de artık bilgiye ulaşmasının kolaylaşmasıyla, işletme ile müşteri arasındaki bilgi asimetrisi ortadan kalkmış ve müşteri işlenen bir kaynak olmaktan çıkarak işlem doğuran bir kaynak haline gelmiştir. Buna bağlı olarak yeni paradigmada “değişim değeri” yerini “kullanım değeri” ne bırakmıştır. Bu kapsamda müşteri ihtiyacı giderilmek üzere ürün geliştirilen ve etkilenen bir kaynak değil, ortaklaşa hareket edilen ve işlem doğuran bir kaynak olarak değerlendirilmeye başlamıştır. İşletme değer yaratan değil müşteriye değer sunumu yapan konuma gelmiştir. Bu doğrultuda, “müşteri ilişkileri”, “paydaşlar” ve “değer yaratma” yeni pazarlama tanımında yerini almıştır. Stratejik yönetim literatüründe, sektörel rekabet avantajı yaklaşımından işlemeye özgü kaynaklarına geçilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Pazarlama Düşüncesindeki Değişim, Pazarlama Tanımları, Kullanım Değeri, Rekabet Avantajı

Abstract
When formal marketing thought developed in the early 1900s, dominant perspective of marketing was about taking things “to market”. After 1950 marketing thought moved to a “market to” orientation. This orientation reflects “product dominant logic”. After radical changes in information technology, knowledge asymmetry between firm and customer is decreased and customer becomes operant resource instead of a resource to be acted on. Therefore, new marketing paradigm has been emerged and main focus moved from “value in exchange” to “value in use” and customer becomes collaborative partner. Firm can only provide value proposition. New definition of marketing comprises “customer relationship”, “share holders”, and “value creation”. Apart from evolving of marketing thought, theories of competitive advantages have been also change form industry perspective to internal resource and dynamic capabilities.

Keywords
Evolving Marketing Thought, Marketing Definitions, Value in Use, Competitive Advantages

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri