• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Su Kaynaklarının Türkiye Açısından Ekono-Politik Önemi Ekseninde Olası Bir Tehlike: Su Savaşları
(A Possible Jeopardy of Water Resources in Terms of Turkey's Economic and Political Context: Water Conflicts )

Yazar : M. Levent YILMAZ  H. Sencer PEKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 57-74


Özet
Su, dünyada insan hayatının devamı için en önemli yaşam gerekliliklerinin başında gelen ancak özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle tehlikeli bir biçimde azalmaya başlayan bir kaynaktır. Kuşkusuz, suyu önemli kılan bir diğer unsur da suyun ekonomik bir meta haline gelmesi, ağır sanayi ve enerji üretiminde kullanılan temiz bir kaynak olmasıdır. Dünyanın artan nüfusu, üretim imkânlarının artması gibi pek çok etken suya olan ihtiyacı sürekli artırırken, küresel iklim değişikliği ve çevreye verilen zarar ile birlikte su kaynakları azaltmaya başlamış, bu durum da suyu her zamankinden daha önemli bir hale getirmiştir. Çalışmada suyun önemine ilişkin bilgilere yer verilmiş, konu ile ilgili literatür incelenmiş, ardından da Türkiye açısından Ortadoğu bölgesindeki olası riskler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Su, Tatlı Su Kaynakları, Su Savaşları, Türkiye

Abstract
Water is a resource that is a prominent requirement for human life, however, especially in recent years, availability decreases to dangerous levels due to the climate change. Certainly another factor that makes water vital is that water became an economical input for both industry and energy generation. While the World's rising population, increasing production potential and other factors raise the need for water constantly, climate change, global warming and other kinds of pollution reduce the level of availability of freshwater which makes water more important than ever. In our study, some information about the importance of water are given and then the possible risks for Turkey in Middle East are examined.

Keywords
Water, Fresh Water Resources, Water Conflicts, Turkey

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri