• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Ülkelerin ya da Kişilerin Zenginliği: Dünya Milyarderleri Ve Sektör Yoğunluğu
(Wealth of Nations or Wealth of Persons: World Billionaires and Sector Concentration )

Yazar : Harun YAKIŞIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 75-91


Özet
Son dönemde gerçekleşen küresel mali krize rağmen, son beş yıl içerisinde birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde milyarder sayıları sabit kalırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Rusya’da, Çin’de ve Türkiye’de milyarder sayılarının arttığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, milyarder çıkaran ülkelerde servet birikimiyle sektör yoğunlaşması arasında yakın bir ilişkinin olup olmadığını incelemektir. Milyarderler hakkında yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışma, 2006-2011 yılları arasında Forbes dergisinin milyarder listesi ikincil verileriyle seçilmiş milyarder çıkaran bazı ülkelerde servet birikimiyle sektörler arasında ilişkiyi araştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Milyarderler, Sektör, Sektör Yoğunluğu, Servet, Servet Birikimi

Abstract
Despite the recent global financial crisis, the number of billionaires in USA, Russia, China and Turkey has increased in the last five years, while it has remained at a constant scale in most developed European countries. The aim of the study is to explore whether wealth accumulation is closely related to the sector concentration in billionaire-generating countries. Unlike the previous studies on billionaires, this study examines the relationship between sectors and wealth accumulation of billionaires in some selected billionaire generating countries through secondary data from the Forbes list for the years from 2006 to 2011.

Keywords
Billionaires, Sector, Sector Concentration, Wealth, Wealth Accumulation

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri