• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölgesel Analizi (2005-2011)
(Turkish Banking Sector Credit-Deposit Developments Regionally Analysis (2005-2011) )

Yazar : Adalet HAZAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 93-119


Özet
Bankacılık sektörü fon arz ve talep edenler arasında aracılık fonksiyonunu üstlenmektedir. Dolayısıyla finansal sistem derinleştikçe bankacılık sektörü ekonomik büyümenin dinamikleri arasında yer almakta ve ekonomik büyüme açısından önemli rol üstlenmektedir. Tasarrufların yetersiz olduğu ifade edilen ülkemizde bölgesel bazda 2005-2011 dönemine ilişkin gelişmelerin analiz edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Rakamsal değerlendirmeler sonucunda satın alma gücü paritesi daha yüksek olmasına rağmen, büyük illerin tasarruf açısından daha yüksek performans gösterdiği görülmüştür. Bununla birlikte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde satın alma gücü paritesi düşük olmakla birlikte tasarruflarının kredi tutarlarının altında olduğu izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kredi, Mevduat, Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı, Satın Alma Gücü Paritesi

Abstract
Banking sector takes over the mediation function between fund suppliers and demand. So by the time the financial system gets deeper, banking sector involves to the dinamics and becomes a vital part of economic growth. In our country which expressed as having insufficiant savings, regionally analising in 2005-2011 period developments is the purpose of this study. On the numerical estimations, in spite of having more capacity to purchase parity, big cities shows a higher performance for savings. However especially the cities in the regions of East and Southeast Anatolia, purchase capacity parity is lower and savings are under their own costs.

Keywords
Credit, Deposit, Deposit to Loan Ratio, Purchasing Parity

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri