• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


1982 Anayasası’nın Siyasi Partilere İlişkin Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme
(A Review of 1982 Constitution Regulations on Political Parties )

Yazar : Rıfat KARAKOÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 55-70


Özet
Siyasi partiler modern demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Öyle ki bugün bir ülkede demokrasinin varlığından söz edebilmek için, o ülkede birden çok siyasi partinin bulunması ve bu partilerin adil ve serbest seçimlerde yarışabilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de 1946 yılına kadar tek partili rejim hüküm sürmüş, bu tarihten sonra ise gerçek anlamda demokratik rejimin öngördüğü şekilde çok partili hayata geçilmiştir. Bu tarihten sonra siyasi partiler gerek 1961 gerekse 1982 Anayasa’larında yer almış ve çeşitli hükümlerle düzenlenmiştir. Bu çalışmada siyasi partiler ve demokrasi ilişkisi, 1982 Anayasasının siyasi partilere ilişkin düzenlemeleri, zaman içerisinde bu düzenlemelerde gerçekleştirilen değişiklikler ve son olarak da Anayasa’da siyasi partilere kapatma yaptırımı uygulanacak hükümler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
1982 Anayasası, Siyasi Partiler, Anayasa Mahkemesi

Abstract
Political parties are the vital elements of modern democratic regimes. Today, for a democracy, the existence of more than one political parties and fair and free competition of these parties is a necessity. In Turkey, until 1946, singe party regime has been employed and after this year, Turkey shifted to multi-parties regime, which is required for real democracy. Since 1946, political parties were counted and regulated in 1961 and 1982 constitutions. In this study; the relation between political parties and democracy, the regulations of 1982 constitution on political parties, the amendments in these regulation in time and lastly, the judgments of constitution regarding the closure cases of political parties will be examined.

Keywords
1982 Constitution, Political Parties, Constitutional Court

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri