• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye Gıda Sanayinde Kısa ve Uzun Dönemli Etkinlik: Stokastik Sınır Analizi
(Short and Long Run Efficiency of Turkish Food Industry: A Stochastic Frontier Analysis )

Yazar : Mustafa BİLİK  Üzeyir AYDIN, Hakan KAHYAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 67-84


Özet

Bu çalışmanın amacı Türk Gıda Sanayinde faaliyet gösteren firmaların teknik etkinsizlik düzeylerini tahmin etmek ve etkinsizliğin kalıcı olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada “Türk gıda sanayinde faaliyet gösteren firmaların teknik etkinsizliği kalıcıdır” ve “Uzun dönemde firmaların etkinlik düzeyleri birbirine yakınsamamaktadır” şeklinde iki hipotez kurulmuş ve test edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan Yapısal İş İstatistikleri anketinin kullanıldığı çalışmada, 2003-2011 dönemi için Stokastik Sınır Fonksiyonu tahmin edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, gıda sanayinde teknik etkinsizliğin kalıcı olduğu ve uzun dönemde firmaların etkinlik düzeylerinin birbirine yakınsamadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kısa ve Uzun Dönemli Teknik Etkinlik, Stokastik Sınır Analizi,

Abstract

The objective of this study is to estimate the technical inefficiency of Turkish food industry and to examine whether technical inefficiency is persistent. In accordance with this purpose, “The technical inefficiency of Turkish food industry is persistent” and “Efficiency levels of firms does not converge in the long term” hypotheses are established and tested. Using Structural Business Survey conducted by TURKSTAT, stochastic production frontier estimated for the 2003-2011 period. According to study results; it has been identified that the technical inefficiency of Turkish food industry is persistent and there is no convergence in efficiency in the long run.Keywords
Persistent and Transient technical efficiency, Stochastic Frontier Analysis,

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri