• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Feminist Teori: Yönetim Ve Organizasyon Alanına Eleştirel Bir Yaklaşım
(Femınıst Theory: Critical Approach to Management and Organization Field )

Yazar : Emine ÇETİNEL  Sevdiye ERSOY YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 119-148


Özet

Kadınlar günümüz örgütlerinde her geçen gün daha da artan oranlarda yer bulmaktadırlar. Bununla birlikte hem örgütlerin hem de yönetim ve organizasyon yazınının esasında cinsiyet körü bir yapıya sahip olmakla eleştirildiği görülmektedir. Bu eleştirilerin en güçlüsü ise feminist teoriden gelmektedir. Bu bağlamda betimsel bir nitelik taşıyan bu çalışmada yönetim ve organizasyon alanında var olduğu iddia edilen cinsiyet temelli bu yapılanmanın izini sürmek amaçlanmaktadır. Yapılan tartışmalar sonucunda feminist teorinin görmezden gelinen bir konu olan cinsiyet konusunu tartışmaya açarak yönetim ve organizasyon alanına önemli katkıları olduğu kanısına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Cinsiyet, Feminizm, Yönetim ve Organizasyon

Abstract

Women are increasingly finding more place in today's organizations every passing day. However, both organizations and management and organization literature are criticized to have gender-blind basis. The most powerful of these criticisms comes from feminist theory. In this context, in this study that bears a descriptive nature, it is intended to trace the pontificated gender based structure in the management and organization area. The results of the discussions, opening the gender issue, an issue ignored in discussions of feminist theory, it is reached the conclusion that there are significant contributions to the field of organization and management.Keywords
Gender, Feminism

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri