• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Adli Muhasebecilik Mesleği ve Aklama Suçuyla Mücadele
(Forensic Accounting Profession and Prevention of Money Laundering )

Yazar : Murat KASAP    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 121-132


Özet
Günümüz dünyasında son yıllarda küreselleşme ile birlikte bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ekonomik nitelikteki suçlarda önemli düzeyde artışlar olmuştur. Buna bağlı olarak da aklama suçu gibi finansal nitelikte suçlar da önemli düzeyde artmıştır. Türkiye’de aklama ile ilgili suçlarla mücadelede polis etkin görev almaktadır. Ancak aklama sucuyla etkin bir mücadele yapılabilmesi için profesyonel desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle sadece iyi ekonomi, finans, muhasebe bilgisinin yanında iyi düzeyde hukuk bilgisi de bu suçların tespiti ve önlenmesinde önemlidir. ABD’de başta olmak üzere etkinliği artan adli muhasebecilik mesleği, aklama suçunun tespiti ve önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü adli muhasebeciler, aklama suçuyla ilgili ihtiyaç duyulan dava desteği danışmanlığı, araştırmacı muhasebecilik ve bilirkişi desteklerini sağlayabilecek yeterliliktedir.

Anahtar Kelimeler
Adli Muhasebe, Aklama, Araştırma

Abstract
In today’s world, globalization and the increased use of information technology have resulted to the significant increases of economic crimes in recent years. Accordingly, financial crimes, such as money laundering misconducts have increased significantly. The police play active roles in the fight against money laundering and related crimes in Turkey. However, professional support is essential in order to effectively combat money laundering. In other words, not only a good level of economics, finance, accounting knowledge is critical; but also, a decent level of law information is crucial in the detection and prevention of these crimes. Increasing the effectiveness of forensic accounting profession, especially in the USA, has an important role in the prevention and detection of money laundering. Since forensic accountants have skills and capacities of litigation support, investigative accounting and expertise.

Keywords
Forensic Accounting, Money Laundering, Investigation

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri