• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması
(Women Emoloyees’ Perceptions About Their Managers: A Field Study )

Yazar : İsmail BAKAN  Tuba BÜYÜKBEŞE, Burcu ERŞAHAN, İlker KEFE  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 71-84


Özet
İşletmelerde yönetim kademesinde yer alan kişilerin ne tür bir liderlik tarzına sahip oldukları çalışanların davranışları ve işletmeye ilişkin tutumları üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle işletmelerdeki yöneticilerin liderlik tarzlarının çalışanlar açısından nasıl algılandığının tespit edilerek ortaya konulması yöneticiler tarafından başarılı bir yönetim sergilenmesinde yol gösterici olacaktır. Literatürde liderlik tarzlarına ilişkin çeşitli ayrımlar bulunmakta olup bu çalışmada öncelikle liderlik kavramı ve liderlik tarzlarına ilişkin genel bilgiler verilerek, daha sonra otokratik, demokratik ve serbest bırakıcı liderlik tarzları açıklanacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Kahramanmaraş’ta lokomotif sektör olarak görülen tekstil sektöründe, kadın çalışanların çalıştıkları işletmelerde bulunan yöneticilerin, liderlik tarzlarına ilişkin algılarını ölçmek amacıyla yapılan bir alan araştırmasına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, liderlik ve yöneticilik, liderlik tarzları

Abstract
The leadership style of people in managerial positions has a significant impact on employee behavior and attitudes towards business. Therefore, finding out the perceptions of employees regarding their managers’ leadership style will guide to managers to display successful management. There are several distinctions in the literature as to the type of leadership. In this study, first the concept and types of leadership determined and then the autocratic, democratic and free reign leadership styles will be explained. In the second part of the study a field research, to measure the perceptions of women workers about their managers’ leadership style, will be included in the textile industry as leading sector in Kahramanmaras.

Keywords
Leadership, leadership and management, leadership styles

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri