• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Üretim Maliyetlerinin İç Denetimine Genel Bakış
(General View on Internal Audit of Production Costs )

Yazar : Yıldırım Ercan ÇALIŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 159-175


Özet
Maliyetlerin doğru şekilde tespit edilmesi, öncelikle yönetsel amaçlar açısından önemlidir. Üretim maliyetlerinin doğru tespit edilebilmesi için maliyet unsurlarının tam ve doğru olarak hesaplanması gerekmektedir. Maliyetlerle ilgili olmayan bir giderin maliyet unsurları içerisinde yer alması maliyetlerin yanlış belirlenmesine sebep olacaktır. Bu çalışmada maliyet unsurlarının tam ve doğru şekilde belirlenebilmesi için uygulanması gereken denetim prosedürleri açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Üretim Maliyetlerinin Denetimi, İlk Madde Malzeme Giderlerinin Denetimi, İşçilik Giderlerinin Denetimi, Genel Üretim Giderlerinin Denetimi

Abstract
Identifying the costs correctly is primarily important for managerial objectives. An effective and efficient managerial policy is only possible through actual financial data setting the base of decisions to be made. Well defined and true calculated cost elements are essential to determine production costs properly. Considering any expense which is not related with manufacturing, will cause inaccurate cost computation. Aim of this study is to determine the necessary audit procedures to specify and define cost factors properly

Keywords
Production Costs Auditing, Auditing of Raw Stuff Cost, Auditing of Labor Costs, Auditing of factory

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri