• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kötü Niyetli Yönetim Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü
(The Effect of Perceived Abusive Management of Workers to Their Performance and the Role of Emotional Intelligence on This Effect )

Yazar : Mahmut AKIN  Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Mustafa KARACA, Banu İŞTAHLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 1-18


Özet
Çalışanların kötü niyetli yönetim algılamalarının onların performansları üzerindeki etkisini ve bu etkide duygusal zekâlarının rolünü ele alan bu çalışma Kırşehir’de 353 kamu memuru ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada performans, bağlamsal ve görev olmak üzere iki boyutta ele alınmıştır. Araştırma sonucunda duygusal zekânın, kötü niyetli yönetim algılamasının çalışanların performansları üzerindeki olumsuz etkisini azalttığı veya tamamen ortadan kaldırdığı belirlenmiştir. Bu temel sonuçla birlikte, duygusal zekânın bağlamsal ve görev performansı ile pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu, kötü niyetli yönetim algılaması ile bağlamsal ve görev performansı arasında negatif yönlü ilişki olduğu ve iki performans arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Çalışmada ulaşılan bir diğer önemli sonuç ise, duygusal zekâ ile kötü niyetli yönetim algılaması arasındaki negatif yönlü ilişkidir.

Anahtar Kelimeler
Kötü Niyetli Yönetim, Duygusal Zekâ, Bağlamsal Performans, Görev Performansı.

Abstract
In this research it is evaluated the effect of perceived abusive management of workers to their performance and the role of emotional intelligence on this effect. Research is realized with 253 civil servants in Kırşehir. Workers performance is handled two dimensional. One of them is task performance and the other one is contextual performance. According to the results, emotional intelligence is diminished or eliminated the effects of abusive management on workers performance. Additionally; emotional intelligence has a positive oriented relationship with task and contextual performance, abusive management has a negative oriented relationship with task and contextual performance. There is a positive oriented relationship between task and contextual performance. Another result of the research is the negative oriented relationship between emotional intelligence and the perceived abusive management.

Keywords
Abusive Management, Emotional Intelligence, Task Performance, Contextual Performance.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri