• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı
(Patriarchy, genderandwomen’sparticipation in workinglife )

Yazar : Elif Özlem ÖZÇATAL    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 2011-1
Sayfa : 21-39


Özet
Bu çalışmanın amacı, ataerkillik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kadın istihdamı üzerinde etkilerini Tokat İli özelinde incelemek ve ortaya koymaktır. Bununla birlikte Tokat İli’nde kadınların çalışma yaşamına katılım özelliklerinin açıklanması da çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, Tokat İli ve ilçelerinde tekstil-konfeksiyon ve gıda işletmelerinde ücretli çalışan 298 kadın araştırmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen bulgular ataerkil toplumsal yapı, bu yapıya dayalı toplumsal cinsiyet ilişkilerinin getirdiği işbölümü ve bu işbölümünde kadın/erkek rolleri ayrımının kadınların çalışma yaşamına katılımını ve çalışma koşullarını belirleyen önemli temel etkenler olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler
çalışma yaşamı,kadın işgücü, ataerkillik, toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı işbölümü

Abstract
The aim of the study is to reveal and to examine the effects of patriarchy and gender relations on women’s employment in the case of the province of Tokat. However, explaining the properties of the working life of women in Tokat is also aimed. In this regard, the questionnaires have been conducted on 298 women in enterprises which have been operating in textile and food industry in Tokat and her townships. The findings of the study indicate the patriarchal social structure, the structure of gender relations an the division of labour based on this structure and male/female roles distinction in this division of labour are the key factors that determine women’s participation in working life and working conditions.

Keywords
working life, femalelabour, patriarchy, gender, gender-baseddivision of labour

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri