• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması
(The Literature Review of a New Form of Competitiveness Called City Competitiveness )

Yazar : Osman EROĞLU  Azmi YALÇIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 2014-1
Sayfa : 19-42


Özet
Küreselleşme, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim ve ekonomik yapıdaki hızlı değişimlerle birlikte ülke sınırlarının gittikçe değer kaybettiği bir dönemde kentsel rekabetin önemini ortaya çıkarmıştır. Kentlerin birbirleriyle rekabet edip etmedikleri dünya çapında devam eden bir tartışma olmasına rağmen, kent rekabetçiliği kentler arasında yeni bir rekabet formu oluşturmaktadır. Kentler rekabet güçlerini artırmak için birbirleriyle yarışırlar. Kent rekabetçiliği; kentsel bir bölgenin diğer kentsel bölgelerle karşılaştırıldığında daha iyi değerlere sahip olması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada yeni bir rekabet formu olan kent rekabetçiliği irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Rekabetçilik, Rekabetçilik Endeksleri, Kent Rekabetçiliği.

Abstract
With globalization, the rapid development of information technologies and the rapid changes in the economic structure, the country’s borders at a time increasingly depreciate and the importance of city competitiveness reveals. Although it is an ongoing debate around the world whether cities compete with each other, city competitiveness is a new form of competitiveness. Cities compete with each other to increase their competitiveness. City competitiveness is defined as having better values compared to other cities. In this study, a new form of competitiveness called city competitiveness is examined.

Keywords
Competitiveness, Competitiveness Indices, City Competitiveness.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri