• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


19. Yüzyılda Çerkes ve Nogay Göçmenlerin Anadolu’da İskânı ve Çankırı Örneği
(Resettlement of the Circassians and Nogay Immigration in Anatolia in 19th Century And Çankırı )

Yazar : Galip ÇAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 132-142


Özet
19. yüzyıl Osmanlı Devleti için bir felaket yılı idi. Bu yüzyılda yaşanan savaşlar ve bu savaşların meydana getirdiği yıkım bahsi geçen felaketin ana sebebi idi. Göçler ise bu felaketin sonucu. Zira hem Balkanlardan hem de Kafkasya’dan gelen göçlerin meydana getirdiği iskân problemi ve Anadolu’nun içerine yönlendirilmeleri gereği devleti oldukça zorladı. Bu çalışma bahsi geçen göç hareketlerinden Nogay göçü ve sonuçları üzerinde durmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Kafkasya, Nogaylar, Göçler, İskân

Abstract
19th century was a disaster year for the Ottoman State. The causes and consequences of wars in this century has been a great destruction. The migrations were the most important of this destruction. Migrations in the Balkans and the Caucasus have brought a huge housing problem. In order to overcome these difficulties immigrants quickly directed into the interior of Anatolia by Ottoman administration. In this study will focus on in particular Cankiri resettlements of Nogai immigrants which mentioned above.

Keywords
Ottomans, Caucasia, Nogays, Migrations, Housing

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri