• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Beyaz Yaka Suçları ve Finansal Yolsuzluklar
(White-Collar Crimes and Financial Corruptions )

Yazar : Fatih ŞENTÜRK  Murat KASAP  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 143-167


Özet
Hukuk düzenine aykırı fiil olarak tanımlanan suç, oluşum gösterdiği toplumda hem ekonomik açıdan hem de ruhsal açıdan olumsuz etki meydana getirmektedir. 1939 yılında suç teorisine ilişkin yapmış olduğu bir çalışmada Edwin Sutherland, kişiler tarafından işlenen mesleki suçların nedenini kişinin kazanmış olduğu hayat deneyimine ve çevresinden öğrenmiş olduğu bir takım olgulara bağlamaktadır. Suç türleri içerisinde oluşturduğu tahribat açısından belki de en önemlisi konumunda olan ve bilinenin aksine yüksek sınıfa mensup kişilerin işlemiş olduğu suçlar olarak ifade edebileceğimiz beyaz yaka suçları klasik bir suçtan kat kat daha etkili olmaktadır. Bu çalışma ile beyaz yaka suçları kavramsal bir bakış ile ayrıntılarıyla irdelenmiş ve meydana getirmiş olduğu ekonomik kayıplara ilişkin dikkat çekici örnekler verilerek bu suçların ne kadar etkin bir suç türü olduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Suç, Beyaz Yaka Suçu, Finansal Yolsuzluk

Abstract
Crime, defined as act which is contrary to the law, creates negative influence in the society both economically and spiritually. There are various factors like professional experience as well as biological, psychological and sociological ones that make individuals turn to crime. Edwin Sutherland claim that life experiences and some facts learned from the environment account for occupational crimes in his study on the theory of crime in 1939. White-collar crime, which is perhaps the most important of types of crime in terms of havoc and committed by the superior contrary to common belief, has much more influence than conventional crime. This crime, which inflict significant financial loses and psychological collapse on states, communities, businesses and people, are committed by well-respected professionals in their business. In this study, white collar crimes are examined with conceptual view and detailed. Besides, this study explain this type of crime is so forceful, by giving remarkable examples on economic losses.

Keywords
Crime, White-Collar Crime, Financial Corruption

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri