• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası
(Optimal Size of the Municipality and New Metropolitan Municipality Law )

Yazar : Yıldız ATMACA    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 168-184


Özet
Dünya üzerinde var olan maddi veya manevi hemen hemen her olgunun sahip olduğu bir büyüklüğü ve tatmin edici bir derecesi vardır. Ancak bu olguların uygunluk derecelerinin parametreleri toplumlara göre değişiklikler arz etmektedir. Bir yerel idare birimi olan belediyeler için de optimal bir büyüklük anlayışı vardır. Optimal belediye büyüklüğü, kent büyüklüğü veya kent bütünlüğü gibi adlarla da anlatılmaktadır. Çalışmada, optimal belediye büyüklüğü düşüncesi incelenmektedir. Bu çerçevede 6 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı yeni Büyükşehir belediye yasası anlatılmakta ve yeni Büyükşehir belediye yasasının optimal belediye büyüklüğü düşüncesiyle ne ölçüde örtüştüğü çeşitli incelemelerle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Belediye, Optimal Belediye Büyüklüğü, Yeni Büyükşehir Belediye Yasası

Abstract
Material or spiritual, which exist on Earth that has almost every case there is a size and a satisfactory degree. However, the parameters of these cases the degree of compliance shows according to changes in the communities. For an optimal size of the local government unit has a sense of the municipalities. Optimal size of the municipality tells with names such as the size city or the integrity of the city. The study examined the idea of an optimal size of the municipality. In this context, on 6 December 2012 entered into force upon publication in the official gazette dated 6360 describes the new Metropolitan municipal law and the new law of the metropolitan municipality to what extent overlaps with the idea of an optimal size of a municipality are evaluated various investigations.

Keywords
Municipality, Optimal Municipality Size, New Metropolitan Municipality Law

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri