• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Turist Motivasyonunda Mahalli Kültür ve Etkisi ve Apart Ziyaretlerinde Turist Memnuniyeti
(Destination Culture and Its Influence on Tourist Motivation and Tourist Satisfaction of Homestay Visit )

Yazar : Nguyen Quang VINH    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 199-222


Özet
Bu çalışma, apart turizm hizmet sektöründe stratejik pazarlama kararının tesis edilmesi anlayışını sağlamak için turizm planlamacılarına ve turizmcilere yardım etmeyi amaçlamaktadır. Ampirik analiz için Duonglam Eski Köyü’nün apart hizmetinden faydalanmış 150 uluslararası ziyaretçinin oluşturduğu datalar kullanılmıştır. Turist motivasyonu ve nihai varış noktası sadakatindeki memnuniyet arasındaki hipotezleri test etmek amacıyla regresyon yöntemi benimsenmiştir. Bu çalışma Duonglam köyündeki iklim şartları, nihai varış noktasına ulaşım kolaylığı, konaklama kalitesi, doğal güzellikler ve hijyen şartlarının turist memnuniyeti üzerinde önemli etkileri olduğu sonucunu çıkarmıştır. Diğer taraftan da bu sonuçlar Duonglam Eski Köyü’nün kültürel aktiviteleri ve turizm hizmet sektörü hakkında olumsuz bir kanıyı temsil etmektedir. Ayrıca çalışmada, araştırmanın sınırı ve turizm sektörü çalışanları için elde edilen bulguların sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Apart Turizmi, Turist Motivasyonu, Turist Memnuniyeti, Varış Yeri Sadakati, Varış Yeri

Abstract
With the advantage of culture and historical tourism resource, Hanoi has to finalize its tourism development strategy for the long term. This study aims to help tourism planners and marketers to get an understanding that may provide a foundation for their strategic marketing decision in homestay tourism service. The empirical analysis used data from 150 international visitors who have experience in using homestay service in Duonglam old village. To test the hypotheses among tourist motivation, satisfaction with destination loyalty, regression is adopted. This study result show that climate conditions, the destination can be easily reached, the quality of the accommodation, beauty of the scenery and cleanliness are ranked most important attribute for tourist satisfaction with Duonglam village. Another hand the result also indicates negative image about tourist service and culture events of Duonglam old village. Implications of the findings for tourism marketers and research limitation are also discussed.

Keywords
Homestay Tourism, Tourist’s Motivation, Tourist’s Satisfaction, Destination Loyalty, Culture Destina

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri