• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Küresel Finansal Kriz: Avustralya’nın Karşı Atak Döngüsü
(Financial Worldwide Crisis: The Anti-Counter Cycle of Australia )

Yazar : Joao NEGREIROS  Boey Tang POU, Michael TRIMARCHI  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-2
Sayfa : 253-268


Özet
Küresel finansal krizin Avustralya’nın karşı döngüsünün önemini vurgulayan ekonomik kaideleri nelerdir? Günümüz küresel finansal krizinin üstesinden gelemeyen Avrupalı devletlerin Avustralya’dan öğrenmesi gerekenler neler olabilir? Bu makalenin amacı günümüzde Avustralya’nın yönetimsel sistemini incelemektir. Kurumsal yönetişimin benimsenmesi de dahil olmak üzere, daha fazla R&D aktivitelerinin benimsenmesi için gereken değişiklikler, çevresel sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesi için gereken değişiklikler ve ortaya çıkan kurumsal sosyal sorumluluk olmak üzere öngörülen uygulamalar toplam dört başlık altında tanımlanmıştır. Sonuç bölümünde ise, Güney Avrupa Devletler kulübü PİYİ (Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya)’nin bir üyesi olan Portekiz’in finansal ve kimlik krizinde kaçınmak için Avustralya’nın başvurmuş olduğu yöntemleri nasıl unuttuğu tavsiyelerle birlikte özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Küresel Finansal Kriz, Avustralya, Kurumsal Yönetişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Portekiz.

Abstract
If Australia has been subject to major influences by the United States and European countries, why is its economy healthier than their counter partners? What are the economic foundations that underline this anti-counter cycle of financial worldwide crisis from Australia? What are some of the lessons that countries from Europe that have not fared during the current financial worldwide crisis should learn from Australia? The purpose of this paper is to review the present Australian management system. Four changes are identified including embracement of corporate governance, a shift to adopt more R&D activities, a shift to adopt environmental sustainability practices and emerging corporate social responsibility. On the conclusions settings, a recap and recommendation on how Portugal, a member of the PIGS (Portugal, Italy, Greece and Spain) Southern European Countries club forgot to embrace directives that have been applied in Australia, to avoid the actual financial and identity crisis.

Keywords
Financial Worldwide Crisis, Australia, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Portug

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri