• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


2013-2 SayıEditör
Mehmet ÖZKAN

Editör Yardımcısı
Serkan TERZİ, Yiğit Anıl GÜZELİPEK

Ankara  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenElvan OKUTAN Şule YILDIZ, Filiz KONUK  
İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
Ss, 1-17

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Filiz ERATAŞ Hayriye BAŞCI NUR, Melih ÖZÇALIK  
Feldstein-Horioka Bilmecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Açısından Değerlendirilmesi: Panel Veri Analizi
Ss, 18-33

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Feyyaz ZEREN Fatih B.GÜMÜŞ  
Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama
Ss, 34-54

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Rıfat KARAKOÇ  
1982 Anayasası’nın Siyasi Partilere İlişkin Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme
Ss, 55-70

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İsmail BAKAN Tuba BÜYÜKBEŞE, Burcu ERŞAHAN, İlker KEFE  
Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması
Ss, 71-84

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Eray GÖÇ  
Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi
Ss, 85-111

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mahmut AKIN Mahmut ÖZDEVECİOĞLU  
Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları Algılamaları
Ss, 112-131

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Galip ÇAĞ  
19. Yüzyılda Çerkes ve Nogay Göçmenlerin Anadolu’da İskânı ve Çankırı Örneği
Ss, 132-142

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Fatih ŞENTÜRK Murat KASAP  
Beyaz Yaka Suçları ve Finansal Yolsuzluklar
Ss, 143-167

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Yıldız ATMACA  
Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası
Ss, 168-184

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kadir TUNA Hakan BEKTAŞ  
Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü
Ss, 185-198

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nguyen Quang VINH  
Turist Motivasyonunda Mahalli Kültür ve Etkisi ve Apart Ziyaretlerinde Turist Memnuniyeti
Ss, 199-222

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İrfan ERTUĞRUL Ayşegül ŞAVLI  
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine Uyarlanması
Ss, 223-238

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Eyüp DOĞAN  
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Üzerine Zaman Serisi Analizi, 1979-2011
Ss, 239-252

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Joao NEGREIROS Boey Tang POU, Michael TRIMARCHI  
Küresel Finansal Kriz: Avustralya’nın Karşı Atak Döngüsü
Ss, 253-268

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri