• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


2014-1 SayıEditör
Mehmet ÖZKAN

Editör Yardımcısı
Serkan TERZİ, Yiğit Anıl GÜZELİPEK

Ankara  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMahmut AKIN Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Mustafa KARACA, Banu İŞTAHLI  
Kötü Niyetli Yönetim Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü
Ss, 1-18

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Osman EROĞLU Azmi YALÇIN  
Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması
Ss, 19-42

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Shaheen AHMED Mohammad Zahir RAIHAN  
Bangladeş’teki Hazır Giyim Sektörü’nde Çalışan Bayan İşçilerin Sağlık Durumları
Ss, 43-58

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Levent BORAN Mehmet ÖZKAN  
Veri Madenciliğinin Finansal Kararlarda Kullanımı
Ss, 59-82

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İlker KIYMETLİ ŞEN  
Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları
Ss, 83-106

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Utku ALTUNÖZ  
Balassa Samuelson Hipotezi: Türkiye Ekonomisi İçin Sınır Testi Yaklaşımı
Ss, 107-122

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kenan GÖÇER  
Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi
Ss, 123-150

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Emira KOZAREVIC Mirnesa BARAKOVIC NURIKIC, Senija NUHANOVIC  
Bosna ve Hersek Özelinde İslami Bankacılık ve Finans’ta Risk Yönetiminin Özellikleri
Ss, 151-166

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Metin ATMACA Nurcan ÇOŞGUN  
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Ss, 167-184

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Arcan TUZCU  
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
Ss, 185-202

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mustafa KOCAOĞLU Filiz Tufan EMİNİ  
Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Kırşehir İl Özel İdaresi
Ss, 203-222

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sebahattin YILDIZ Faruk BAŞTÜRK, Pınar İNAN  
Tüketicilerin Hazır Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Pazarlama Karması Faktörlerinin Ve Satın Alma Davranışından Beklenen Yararların İncelenmesi: Iğdır İlinde Bir Araştırma
Ss, 223-236

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nuri ÖMÜRBEK Yasin MERCAN  
İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi
Ss, 237-266

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İrfan ERTUĞRUL Abdullah ÖZÇİL  
Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi
Ss, 267-282

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Özlem Nilüfer KARATAŞ Fikret OTLU, İsmail BEKÇİ  
TTK’ ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Ss, 283-298

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nurdan KUŞAT  
Isparta Dış Ticaret Sektörünün Swot Analizi Kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi
Ss, 299-324

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nuray ERGÜL  
BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi
Ss, 325-340

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hasan YÜKSEL  
Yoksulluk Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme: OECD Ülkeleri Örneği
Ss, 341-358

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Fatih Mehmet SAYIN Valeri MODEBADZE, Reha YILMAZ  
Sovyetler Birliği Dağıldıktan Sonra Gürcistan - Türkiye İlişkileri
Ss, 359-369

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri