• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


2014-2 SayıEditör
Serkan TERZİ

Editör Yardımcısı
Yiğit Anıl GÜZELİPEK

Ankara  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammad Yusuf DANDUME  
Finansal Sektörde Gelişim, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk Oranın Düşürülmesi: Nijerya Örneği
Ss, 1-20

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sami EKER  
Suriye Krizi ve Ürdün’e Yansımaları
Ss, 21-34

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Konur Alp DEMİR  
Özerk Yerel Yönetim Yapısından Federalizme Geçiş
Ss, 35-60

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Özlem ÖZER Gülsün ERİGÜÇ, Cuma SONĞUR, İlkay Sevinç TURAÇ  
Bir Devlet Hastanesinde Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Üzerine Bir Araştırma
Ss, 61-84

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cristina NEDELCU  
Lübnan’da Toplumlararası Gergin İlişkiler
Ss, 85-98

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Gamze BAYIN  
Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çevre Analizi
Ss, 99-120

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Arcan TUZCU Sevgi Eda TUZCU  
Yenilenebilir Enerji ile Kanıtlanmış Petrol Rezervleri Arasındaki İlişki: OPEC’den Bulgular
Ss, 121-136

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Abdolrazagh MADAHI Inda SUKATI  
İnternet ve Tuğla-Harç Mağazalarına İlişkin Müşteri Düşünceleri ve Değişen Müşteri Davranışları
Ss, 137-166

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sercan EDİNSEL Orhan ADIGÜZEL  
Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri
Ss, 167-190

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Dadson AWUNYO-VITOR Margaret Aba Sam HAGAN, Patrick APPIAH  
Tasarruf ve Kredi Şirketlerinde Performans Değerlendirmesi Analizi: Kumasi Metropolü Örneği
Ss, 191-206

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kamran BARGHANDAN Reza TALEBLO, Shahram SAEEDIAN  
Tahran Borsası’nın Verimliliğinin Değerlendirilmesi: En Aktif 50 Şirket Örneği
Ss, 207-222

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ercan TURGUT Memduh BEGENİRBAŞ  
İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Ss, 223-246

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ergün YAZICI  
Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar
Ss, 247-270

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY Seda ÇERÇEL  
Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Karşılaştıkları İhracat Engelleri: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama
Ss, 271-286

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Alper DEMİRBUGAN  
Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerini Değerleme Yöntemleri
Ss, 287-300

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kadir ÇELİK Onur EROĞLU  
İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği
Ss, 301-326

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Lakhdar ADOUKA Andre Makutubu BALIBWANABO, Yahia BOUCHETA  
Reel Efektif Döviz Kurları ve Hayat Standardı: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Örneği
Ss, 327-348

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Özge EREN Mustafa ÇIKRIKÇI  
Monte Carlo Simülasyonu ile Beklenmeyen Operasyonel Kayıpların Tahmini
Ss, 349-361

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri