• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


2015-1 SayıEditör
Serkan TERZİ

Editör Yardımcısı
Yiğit Anıl GÜZELİPEK

Ankara  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan Sencer PEKER  
Avrupa’da Merkantilist Uygulamalar ve Osmanlı Ekonomisi İle Bir Karşılaştırma
Ss, 1-12

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Adam Adem ANYEBE  
Nijerya’da Yoksullukla Mücadele Programı’na (NAPEP) İlişkin Bir Değerlendirme
Ss, 13-28

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Erkan YILDIZ  
Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü
Ss, 29-46

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nguyen Quang VINH Dam Van KHANH, Nguyen Viet ANH  
Vietnam Turizm Sektöründe Reklam Stratejilerinin Bulanık Kural Tabanlı Analizi
Ss, 47-70

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mustafa KESEN Bülent AKYÜZ  
Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları ve Demografik Değişkenlerin Algılanan Stresi Yordayıcı Değişkenler Olarak İncelenmesi
Ss, 71-94

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nalan Gülten AKIN  
Kanepe Montaj Hattının Dengelenmesi ve Benzetim Yöntemi İle Sınanması
Ss, 95-120

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Şükran KARACA Derya Fatma BİÇER  
Marka Genişleme Stratejilerinin Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Niyetleri Üzerine Etkileri
Ss, 121-142

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hasan YÜKSEL Ezgi CEVHER, Mesude YÜKSEL  
Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
Ss, 143-156

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ahmet BEŞKAYA Havanur ERGÜN  
Döviz Kuru Rejimlerinin Politik Ekonomisi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri üzerine Bir Panel Veri Analizi
Ss, 157-172

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Leman ERDAL İsmet GÖÇER  
Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genç İşsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Analiz
Ss, 173-188

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Yasin UZUNTARLA Necmettin CİHANGİROĞLU, Abdulkadir TEKE, Uğur UĞRAK  
Örgütsel Öğrenme Yeteneği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Ss, 189-208

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Levent MEMİŞ  
Yerel E-Katılımın Yeni Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Facebook ve Twitter Örneği
Ss, 209-242

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

K. Batu TUNAY Shahriyar MUKHTAROV  
Azerbaycan Bankacılık Sisteminde Karların Sürekliliği
Ss, 243-257

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Betül İSMİÇ  
Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Nüfus İlişkisi
Ss, 259-274

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Abdullah ÖZÇİL İrfan ERTUĞRUL, Burcu BİRSEN  
İki Bankanın Farklı Şubelerindeki Müşteri Bekleme Sürelerinin Kuyruk Modeliyle Etkinlik Analizi
Ss, 275-292

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cem KAHYA  
Mesleki Özyeterlilik ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Ss, 293-314

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Yusuf SOYUPEK  
Hukuki ve İdari Açıdan Napolyonist Devletlerde Teftiş Sistemi ve Teftiş Birimleri
Ss, 315-336

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Engin YILMAZ Bora SÜSLÜ  
Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013)
Ss, 337-346

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Ozan SARAY Remzi HARK  
OECD Ülkelerinin İleri-Teknoloji Ürünlerindeki Rekabet Güçlerinin Değerlendirilmesi
Ss, 347-372

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İbrahim BOZKURT Muhammed Veysel KAYA  
Arap Baharındaki Küresel Siyasi Olayların Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Ss, 373-388

Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri