• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


2015-2 SayıEditör
Serkan TERZİ

Editör Yardımcısı
Yiğit Anıl GÜZELİPEK, Emine ÇELİKSOY

Ankara  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBilgehan TEKİN  
Temel Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye’deki İllerin Gruplandırılması: Bir Kümeleme Analizi Uygulaması
Ss, 389-416
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.196
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hakan TURGUT İsmail TOKMAK, M.Fikret ATEŞ  
Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü
Ss, 417-442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.201
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Murat ATİK Yaşar KÖSE, Bülent YILMAZ, Mehmet ERBAŞ  
Şehirlerin İlerleme Yönlerinin Gayrimenkul Değerleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi
Ss, 443-458
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.206
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Birkan BÜYÜKARIKAN Ulukan BÜYÜKARIKAN  
Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
Ss, 459-478
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.217
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zübeyir BAĞCI  
Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etki Eden Bazı Demografik Özelliklerin CHAID Analizi İle İncelenmesi
Ss, 479-494
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.218
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kamran BARGHANDAN Mohammad Nabi SHAHIKI TASH, Mosayeb PAHLAVANI  
İran'da Bankacılık Sektörünün Karlılığı ve Yoğunlaşma Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ss, 495-505
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.223
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ali BAYRAKDAROĞLU Fırat Botan ŞAN  
Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Ss, 507-530
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.224
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Erdinç KARADENİZ Selda KAHİLOĞULLARI  
Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma
Ss, 531-548
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.227
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Halim TATLI  
Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Ss, 549-567
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.233
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Zeynep ÖZGÜNER Hüseyin Sabri KURTULDU  
Yetkili Servislerde Verilen Satış Sonrası Hizmetlerin, Müşteri Memnuniyetine Etkisi: İstanbul İli Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama
Ss, 569-589
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.237
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Elif BULUT Gamzenur ÇAVUŞ  
Liderlik, Motivasyon ve Ödüllendirme İlişkilerinin İncelenmesinde Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizinin Kullanılması
Ss, 591-614
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.238
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hasan DAĞLAR  
Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Kurumsallaşması ve Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri
Ss, 615-638
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Engin AKMAN Rasim Ilker GOKBULUT, Halime TEMEL NALIN, Elif GÖKBULUT  
Gelişmekte Olan Bir Piyasada Sermaye Yapısı: Türkiye Örneği
Ss, 639-660
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.240
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nilüfer ARGIN  
Firma Bazlı Ticaret Modelleri ve Türk Ekonomisi
Ss, 661-690
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.219
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İsmail KÜÇÜKAKSOY İsmail ÇİFÇİ, Rabia İnci ÖZBEK  
İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması
Ss, 691-720
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.226
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İsmet GÖÇER Şahin BULUT  
Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Rusya Ekonomisine Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme ve Simetrik Nedensellik Analizi
Ss, 721-748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.229
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Cem Mehmet BAYDUR  
Post Keynesgil Makro Açıdan Türk Tarımında Enflasyon
Ss, 749-762
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.248
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hasan Sencer PEKER  
Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği Ve Ölçülmesi: Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği Endeksine Yönelik Bir Uygulama
Ss, 763-783
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.230
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömer YAVUZ Şeniz ANBARLI BOZATAY  
Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu
Ss, 785-804
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.186
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Amaghouss JABRANE Ibourk AOMAR  
Eğitimde Fırsat Eşitsizliğini Azaltmaya Yönelik Eğilimler: Afrika Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Ss, 805-826
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.205
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri