• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


2016-1 SayıEditör
Serkan TERZİ

Editör Yardımcısı
Yiğit Anıl GÜZELİPEK, Emine ÇELİKSOY

Ankara  30.06.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErkan ÖZTÜRK  
Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması
Ss, 1-16
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.249
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Şeyma DEMİRBAĞ Ertuğrul ÇAVDAR  
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar İle İlgili Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Analizi
Ss, 17-44
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.256
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

A. Rahim GANIYU J.N. MOJEKWU, O. Salome IGHOMEREHO  
Pazara Yönelik Kapasite Arttırıcı Stratejilerin Firmaların Performanslarına Etkisi: Lagos State Metropolis’te Seçilmiş Fast Food Restoranlarına İlişkin Bir Çalışma
Ss, 45-60
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.260
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Emine ÇETİNEL Rana ÖZEN KUTANİS  
Örgütsel Yapılanmadaki Gizli Bileşen: Cinsiyet
Ss, 61-86
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.271
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Guzel SADYKOVA  
İş Rolü Belirsizliğinin İşyerindeki Erteleme Alışkanlığı (Prokrastinasyon) Üzerine Etkisi: Hizmet Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
Ss, 87-112
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.272
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

H. Nejat BASIM Metin OCAK, Murat GÜLER  
Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
Ss, 113-130
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.274
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Kemal EYÜBOĞLU  
Gelişmekte Olan Ülkelerin Makro Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Karşılaştırılması
Ss, 131-146
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.278
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Levent ERDAŞ Murat UĞURLU, Abdullah EROĞLU  
Portföy Yönetiminde Sistematik Olmayan Riski Azaltacak Bir Doğrusal Programlama Model Önerisi
Ss, 147-174
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.280
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Abdullah ÖZÇİL İrfan ERTUĞRUL  
Bulanık Topsis ve Bulanık Dematel ile Sigorta Firmaları Performans Analizi
Ss, 175-200
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.299
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hümeyra BURUCU Turan ÖNDEŞ  
Türk İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi
Ss, 201-225
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.303
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Selahattin KOÇ Aziz BAĞCI, Kasım Can IŞIK  
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Ölçeği (2002-2012)
Ss, 227-256
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.261
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Esen KARA  
Fama ve French’in Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli’nin Geçerliliği: Borsa İstanbul Örneği
Ss, 257-272
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.327
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömer Faruk ÜNAL Ziya GÜNAY  
Çalışanların Algıladıkları Performansları İle 360 Derece Performans Değerleme Arasındaki İlişki: Bir Telekomünikasyon Şirketi Örneği
Ss, 273-289
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.335
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Yasin UZUNTARLA Necmettin CİHANGİROĞLU  
Müşteri Memnuniyetinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından Analizi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
Ss, 291-306
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.337
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Fatih ARSOY Erkam GÜREŞEN  
Nakit Temettü Tahmininde Makine Öğrenmesi Yaklaşımı: İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Ss, 307-333
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.329
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hakkı FINDIK  
Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi
Ss, 335-357
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.330
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Begüm ÖKTEM  
Geri Dönüşümün Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Kağıt Karton Sektöründe Bir Uygulama
Ss, 359-381
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.323
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İlker KIYMETLİ ŞEN  
Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine Etkisi: Sürekli Denetim
Ss, 383-404
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.486
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Osman DEĞER Buhari DOĞAN, Ömer EROĞLU  
Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
Ss, 405-425
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.258
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nurgün TOPALLI  
CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika için Panel Veri Analizi
Ss, 427-447
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.275
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Güray AKALİN Ergin UZGÖREN  
Reel Döviz Kuru Hareketlerinin Firma Performansına Etkisi: Türk Firmaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Ss, 449-469
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.294
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Öznur ÜMİT  
Türkiye’de Ticari Açıklık, Kredi Hacmi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi
Ss, 471-499
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.297
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Abdülkadir TIĞLI M.Veysel KAYA  
Ücret Teorileri ve Türkiye İşgücü Piyasaları İçin Uygulanabilir Bir Ücret Modeli Önerisi
Ss, 501-523
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.298
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Haktan SEVİNÇ Ö.Selçuk EMSEN, Eda BOZKURT  
Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Belirleyicilerine Yönelik Bir Analiz: Türkiye Örneği
Ss, 525-556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.302
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ömer AKÇAYIR Mesut ALBENİ  
Türkiye’de Kredi Genişlemesinin Cari Açığa Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı
Ss, 557-583
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.318
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Hayrettin KESGİNGÖZ Tuğçe OLCAY  
Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Benoit Hipotezinin Sınanması: Panel Veri Analizi
Ss, 585-607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.358
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Şeniz ANBARLI BOZATAY Kemal KIZILKAYA  
Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim Tartışmalarının Odağında Bir Düzenleme: 6360 Sayılı Yasa Hakkındaki Değerlendirmeler
Ss, 609-637
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.328
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Taylan Özgür KAYA  
Bölgesel Bir Kompleks Olarak Mağrip
Ss, 639-666
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.406
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Utku ALTUNÖZ  
Rekabet Değerlendirme Yaklaşımları ile Rekabet Dinamiklerinin Ampirik Analizi: 1997-2014 Yılları için Türk Bankacılık Sektörü
Ss, 667-680
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.263
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

K. Batu TUNAY  
Kredilerin GSYİH'ye Oranı Açığı ve Sistemik Banka Krizleri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Ss, 681-697
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.307
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ahmet YULAFÇI Murat SAYILI  
Samsun İlinde Kırsal Göçün Tarımsal Mal Varlıklarına Etkisi
Ss, 699-722
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.250
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Dilek ÇETİN Ana FERNANDEZ-ZUBIETA, Fulvio MULATERO  
Avrupa’da Erkek ve Kadın Girişimciliğinin Belirleyicisi Olarak Resmi ve Gayriresmi Sosyal Sermaye
Ss, 723-748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.324
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Arman Zafer YALÇIN  
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Ekonomi Düşüncesi Ve Mali Politikalar
Ss, 749-775
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.282
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Nur AYDIN İsmet GÖÇER  
Türkiye’de Sağlık Değişkenlerinin Turizm Gelirine Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
Ss, 777-800
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.313
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Özlem YORULMAZ  
Türkiye’de Dindarlık ve Mutluluk Arasındaki İlişki: Dindar İnsanlar daha mı Mutlu?
Ss, 801-818
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.430
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri