• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Son SayıEditör
Serkan TERZİ

Yardımcı Editör(ler)
Yiğit A.GÜZELİPEK, Emine ÇELİKSOY

Ankara  30.12.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuhammed TIRAŞOĞLU Veli Yılancı  
Türkiye’nin Makroekonomik Zaman Serilerinin Doğrusallığının Testi Ss, 1-16
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.315
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet Serhat ULUDAĞ Hatice DOĞAN  
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına Odaklı Bir Hizmet Kalitesi Uygulaması Ss, 17-48
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.356
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selahattin KAYNAK  
Türk İlaç Sektörünün Rekabet Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi Ss, 49-66
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.460
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Doğuş EMİN Aysegul AYTAC  
Döviz Krizlerinin Tahmini: Kriz Tanımına Göre Kriz Emareleri Nasıl Farklılık Gösteriyor? Ss, 85-102
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.427
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa KARA Celalettin YANIK  
İletişimin Toplumsal Boyutu Bağlamında Türkiye’de Devlet-Yurttaş Etkileşimi Ss, 149-174
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.395
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Bilal SOLAK Sedat ERDOĞAN  
Türkiye'de Şeffaflık Raporları ve Bağımsız Denetim Sektörüne Yönelik Ampirik Bir Çalışma Ss, 175-196
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.438
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Buhari DOĞAN Muhlis CAN  
Küreselleşmenin Büyümeye Etkisi: Güney Kore Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi Ss, 197-220
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.319
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Atalay ÇAĞLAR Zeynep Gülin ÖZTAŞ  
Veri Zarflama Analizi ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Sigorta Şirketlerinin Finansal Oran Analizi Ss, 221-248
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.425
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mustafa ATILGAN  
Yeni Para Politikası Anlayışı ve Finansal İstikrar Ss, 249-268
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.412
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Zafer ÖZTÜRK Damla ÖZ  
Enerji Tüketimi, Gelir, Doğrudan Yabancı Yatırım ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Ss, 269-288
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.461
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Aysun ÇETİN Esra Erenler, Melike Şentürk  
Mesleki Bağlılık ve Mesleki Öz-yeterlik Algısının Bilgi Paylaşma Davranışına Etkisi Ss, 289-316
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.416
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İsmail ŞAHİN  
Türkiye’de 1980-2015 Yılları Arası Demokrasi, Ekonomik Özgürlük ve Yolsuzlukların Ekonomik Büyümeye Etkileri Ss, 317-334
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.465
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |


Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri